გაცნობებთ, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიერ 2014 წლის 27 იანვარს გამოცხადებული აუქციონი,
 
ღია, პირობიან აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:


_ ქ. გურჯანში რუსთაველის ქუჩა #18-ში მდებარე შენობაში არსებული 26,8კვმ
არასაცხოვრებელი ფართი საზოგადოებრივი ტუალეტის განსათავსებლად. საწყისი
გასაყიდი ფასი 2 626 (ორი ათას ექვსას ოცდა ექვსი) ლარი; `ბე~ _ 788 (შვიდას
ოთხმოცდა რვა) ლარი. შენობის საკადასტრო კოდი _ #51.01.10.589.01.502.
 

განთავსების ადგილებია:

_ ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის საავტომობილო გზის 65-ე კმ-ზე პკ-0+217, ორმხრივი 4 კვ.მ.
ბილბორდის საწყისი ფასი _ 8 ლარი, საწყისი წლიური ქირა 40 ლარი, სულ – 48 ლარი.
 
ღია აუქციონზე, საოფისე საქმიანობისთვის, ათი წლის ვადით, იჯარით გასაცემად გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული _ ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის ქ.#13-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 24კვმ არასაცხოვრებელი ფართი;
 
რეკლამის განთავსების ადგილებია:
_ თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ავტომაგისტრალის 102-ე კმ-ის პკ 0+600მ;
ერთი ცალი, ორმხრივი სარეკლამო ფართი (3 X 6) _ 36კვმ; საწყისი ფასი _ 72
(სამოცდა თორმეტი) ლარი. `ბე~ _ 22 (ოცდა ორი) ლარი;

 
განმეორებით, ღია აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, მსუბუქი ავტომანქანა, BEW_ 5301,
ტიპი _ სედანი; გამოშვებული _ 1994 წელს, ფერი _ მწვანე, სახელმწიფო ნომერი MVW 993;
საწყისი გასაყიდი ფასი _ 1200 (ერთი ათას ორასი) ლარი; ``ბე`` _ 360 (სამას სამოცი)
ლარი;
 
ღია აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:

1. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კაჭრეთში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი რაიკავშირი), შენობის საერთო ფართი _ 474,1კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა _ 984,6კვმ. საკადასტრო კოდი _ 51.20.04.689. საწყისი გასაყიდი ფასი _ 24 722 (ოცდა ოთხი ათას შვიდას ოცდა ორი) ლარი, `ბე~ _ 7417 (შვიდი ათას ოთხას ჩვიდმეტი) ლარი;
 
შაბათს, 2 ნოემბერს, გურჯაანში დიდების მემორიალური მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე სახალხო დღესასწაული „გურჯაანობა“ გაიმართება.
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ემზარ ჯიქურაშვილი სოფელ გურჯაანის და ჭანდრის მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო.
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს კონკურსს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელის თანამდებობაზე