მიმდინარე წლის ზაფხულში ქალაქ გურჯაანში სასმელი წყლის სადაწნეო მილსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება, რომელსაც ევროპის საინვესტიციო ბანკი 4 053 986 ლარით დააფინანსებს.
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინში, ამაღლების კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მთის ფერდობზე, უძველესი პერიოდის ცხოველის კბილები და თავის ქალის ფრაგმენტები აღმოჩნდა.
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნაზე მუშაობს.
 
ხვალიდან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო ბარათების დარიგება დაიწყება.
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინიციატივით, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი ჰყავთ , მეოთხე და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ყოველთვიურად 100 ლარს მიიღებს.
 
გაცნობებთ, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიერ 2014 წლის 27 იანვარს გამოცხადებული აუქციონი,
 
ღია, პირობიან აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:


_ ქ. გურჯანში რუსთაველის ქუჩა #18-ში მდებარე შენობაში არსებული 26,8კვმ
არასაცხოვრებელი ფართი საზოგადოებრივი ტუალეტის განსათავსებლად. საწყისი
გასაყიდი ფასი 2 626 (ორი ათას ექვსას ოცდა ექვსი) ლარი; `ბე~ _ 788 (შვიდას
ოთხმოცდა რვა) ლარი. შენობის საკადასტრო კოდი _ #51.01.10.589.01.502.
 

განთავსების ადგილებია:

_ ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის საავტომობილო გზის 65-ე კმ-ზე პკ-0+217, ორმხრივი 4 კვ.მ.
ბილბორდის საწყისი ფასი _ 8 ლარი, საწყისი წლიური ქირა 40 ლარი, სულ – 48 ლარი.
 
ღია აუქციონზე, საოფისე საქმიანობისთვის, ათი წლის ვადით, იჯარით გასაცემად გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული _ ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის ქ.#13-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 24კვმ არასაცხოვრებელი ფართი;
 
რეკლამის განთავსების ადგილებია:
_ თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ავტომაგისტრალის 102-ე კმ-ის პკ 0+600მ;
ერთი ცალი, ორმხრივი სარეკლამო ფართი (3 X 6) _ 36კვმ; საწყისი ფასი _ 72
(სამოცდა თორმეტი) ლარი. `ბე~ _ 22 (ოცდა ორი) ლარი;