სოფელ ფხოველში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ფხოველი - საერთო კრების ოქმი
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#1
29 იანვარი, 2019 წელი

Âåñ:
591.87 Kb
Çàãðóçîê:
0
 
სოფელ მუკუზანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი მუკუზანი - საერთო კრების ოქმი

 
სოფელ ზეგაანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ზეგაანი - საერთო კრების ოქმი


 
სოფელ ახაშენში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ახაშენი - საერთო კრების ოქმი 
სოფელ ველისციხეში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ველისციხე - საერთო კრების ოქმი 
სოფელ ჭერემში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ჭერემი - საერთო კრების ოქმი


 
სოფელ ყიტაანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ყიტაანი - საერთო კრების ოქმი 
სოფელ ჩუმლაყში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:

სოფელი ჩუმლაყი - საერთო კრების ოქმი 
სოფელ კაჭრეთში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი კაჭრეთი - საერთო კრების ოქმი