სოფელ შაშიანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი შაშიანი - საერთო კრების ოქმი


 
სოფელ ვაჩნაძიანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ვაჩნაძიანი - საერთო კრების ოქმი


 
სოფელ ვაზისუბანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ვაზისუბანი- საერთო კრების ოქმი

 
სოფელ ქოდალოში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ქოდალო - საერთო კრების ოქმი

 
სოფელ არაშენდაში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი არაშენდა - საერთო კრების ოქმი
 
სოფელ დარჩიეთში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი დარჩიეთი- საერთო კრების ოქმი
 
სოფელ ფხოველში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ფხოველი - საერთო კრების ოქმი
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#1
29 იანვარი, 2019 წელი

Âåñ:
591.87 Kb
Çàãðóçîê:
0
 
სოფელ მუკუზანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი მუკუზანი - საერთო კრების ოქმი

 
სოფელ ზეგაანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ზეგაანი - საერთო კრების ოქმი