გურჯაანის საკალათბურთო გუნდი "ჰერეთის თასის" მფლობელი გახდა27 აგვისტოს ლაგიდეხში ჩატარდა ტრადიციული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში(Streetball), ჰერეთის თასზე. ტურნირი ოლიმპიური სისტემით ჩატარდა და მასში 20 გუნდი მონაწილეობდა. ჰერეთის თასის მფლობელი და ტურნირის გამარჯვებული გურჯაანის საკალათბურთო გუნდი გახდა.
გუნდის შემადგენლობაში შედიოდნენ: შოთა მახარაშვილი, გიგა ლოლაძე, გიორგი ჯაჭვაძე და ლუკა გიორგაძე.
 
ელექტრონულ აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობები:

a) სოფელ კოლაგში მდებარე შენობა-ნაგებობა, (ყოფილი კულტურის სახლის შენობა). შენობის საერთო ფართია _ 548,6 კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი _ 1587,0 კვმ; საკადასტრო კოდი _ 51.13.55.056. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი _ 82 427 (ოთხმოცდა ორი ათას ოთხას ოცდა შვიდი) ლარი.(შენობის ღირებულება _ 71 318 (სამოცდა თერთმეტი ათას სამას თვრამეტი) ლარი, მიწის ღირებულება _ 11 109 (თერთმეტი ათას ას ცხრა) ლარი. „ბე“ საწყისი ფასის 30% _ 24 728 (ოცდა ოთხი ათას შვიდა ოცდა რვა) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 4 122 (ოთხი ათას ას ოცდა ორი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა ამორტიზირებულია. სახურავი დაზიანებულია და ცამოედინება ბუნებრივი
ნალექი, რის შედეგადაც დაზიანებული ჭერი და კედლები. შენობას კარ-ფანჯარა არ გააჩნია.


b) სოფელ კოლაგში მდებარე შენობა-ნაგებობა, (ყოფილი საზოგადოებრივი მეურნეობის ადმინისტრაციული შენობა). შენობის საერთო ფართია _ 301,89 კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი _ 2362,0 კვმ; საკადასტრო კოდი _ 51.13.55.064. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი _ 53 418 (ორმოცდა ცამეტი ათას ოთხას თვრამეტი) ლარი.(შენობის ღირებულება _ 39 246 (ოცდა ცხრამეტი ათას ორას ორმოცდა ექვსი) ლარი, მიწის ღირებულება _ 14 172 (თოთხმეტი ათას ას სამოცდა თორმეტი) ლარი. „ბე“ საწყისი ფასის 30% _ 16 025 (თექვსმეტი ათას ოცდა ხუთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 2 671 (ორი ათას ექვსას სამოცდა თერთმეტი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა-ნაგებობა ამორტიზებულია.სახურავი დაზიანებული. ჩამოედინება ბუნებრივი
ნალექი რის შედეგადაც დაზიანებულია ორივე სართულის ჭერი. შენობას კარ-
ფანჯარა არ გააჩნია


_______________________________________________________________

_ ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე"-ს გადახდა შესაძლებელია ნაღდი
ანგარიშსწორებით სს „ლიბერთი ბანკში" და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით.
_ ელ. აუქციონის ფორმით ქონების პრივატიზებისას, ელ. აუქციონში გამარჯვებულს
გადაეცემა გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი, (შემდგომში ოქმი).
_ ელ. აუქციონში გამარჯვებულმა, 30 კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს ქონების
ღირებულების სრულად გადახდა სახაზინო კოდზე _ 300503313.

_ 30 კალენდარული დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში
უქმდება აუქციონის შედეგები.
_ ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ გამარჯვებულზე გაიცემა საკუთრების
უფლების მოწმობა და აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის გაფორმდება
წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება (შემდგომში ხელშეკრულება).
_ ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

_ ელექტრონულ აუქციონის დაწყება/დასრულების დროა 17.08.2015 12:00 _ 01.09.2015 17:00

_დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ _ 595 37 72 60. 599 85 22 43.
ასევე, სააგენტოს ცხელ ხაზზე _ (+995)32 2601 601.გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

 
ელექტრონულ აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული შემდეგი უძრავი ქონება:

ა) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართები:

1. ქ. გურჯაანში თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე 93,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.60.416. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი _
1395 (ერთი ათას სამას ოთხმოცდა თხუთმეტი) ლარი. ბე _ საწყისი ფასის 30% _ 419 (ოთხას
ცხრამეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 84 (ოთხმოცდა ოთხი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის ცენტრალურ ნაწილში. ფართი თავისუფალია.
 
ახალი გზა ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმამდესოფელ გურჯაანში ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება მიმდინარეობს. პროექტის მიხედვით ახალი ასფალტი დაიგება თბილისი-თელავის ცენტრალური მაგისტრალიდან სახლ-მუზეუმამდე მისასვლელ 572 მეტრი სიგრძის გზაზე.
სამუშაოებს შ.პ.ს "გზამშენი 2005" აწარმოებს.
 
ტრენინგი მიგრაციისა და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე
30 ივლისს გურჯაანის იუსტიციის სახლში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეებისთვის, საინფორმაციო შეხვედრა მოეწყო მიგრაციის და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე. მომხსენებლები სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD), მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები იყვნენ.
შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. მომხსენებლებმა ისაუბრეს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებასა და ამ მიმართულებით გასატარებელ ღონისძიებებზე.
 
გურჯაანში სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ღონისძიება მოეწყოგურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ინიციატივით ღონისძიება გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც ჯარისკაცებსა და ადგილობრივ სპორტსმენებს შორის შეჯიბრებები ჩატარდა ქართულ ჭიდაობასა და მკლავჭიდში. ღონისძიება დასრულდა კონცერტით, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ანსამბლი „გურჯაანი“ და ბიჭუნათა ფოლკლორული ანსამბლი „გურჯაანი“.
ღონისძიებას გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი და კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი დაესწრენენ. სპორტულ შეჯიბრებებში გამარჯვებული მონაწილეები სპეციალური სიგელებითა და მედლებით დაჯილდოვდნენ.
 
 ახაშენში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჯარი ჩაერთოდღეს დილიდან სოფელ ახაშენში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაობში თელავის მე - 20 კადრირებული ბრიგადის 100 ჯარისკაცი ოღებს მონაწილეობას. ისინი მოსახლეობას საკუთარი ეზოების გაწმენდაში ეხმარებიან, ასევე ქვა-ღორღისაგან ასუფთავებენ შიდა საუბნო გზებს და სანიაღვრე არხებს.
გაწმენდით სამუშაობში ჯარისკაცები ორი დღის განმავლობაში მიიღებენ მონაწილებას. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჯარისკაცების ჩართვა კახეთის მხარის გუბერნატორის ინიციატივით მოხდა.
 
სტიქია ახაშენში გვიან ღამით მოსულმა ძლიერმა წვიმამ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ახაშენი დააზარალა. ჭარბი ნალექის შედეგად მოვარდნილმა წყალმა დატბორა საცხოვრებელი სახლები, ეზოები, დაზიანდა შიდა საუბნო გზები და ქვა-ღორღისგან ჩაიკეტა სოფელში გამავალი რკინიგზა.
 
ჩუმლაყსა და ყიტაანში ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობსგურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლაყსა და სოფელ ყიტაანში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს. ამ დროისთვის რეაბილიტაცია უტარდება სოფელ ჩუმლაყის ამბულატორიას და მიმდინარეობს სოფლის სასაფლაოს შემოღობვა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს სოფელ ყიტაანის საბავშვო ბაღში, სადაც სტანდარტების შესაბამისად მოეწყობა სამზარეულო ოთახი და შეიცვლება ელექტრო გაყვანილობა. სამუშაოებს შპს „ნიუ ლაინი“ ასრულებს.
წელს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში სოფელ ჩუმლაყისთვის 65 759 ლარი, სოფელ ყიტაანისთვის კი 12 933 ლარი გამოიყო. პრიორიტეტული პროექტები სოფლის საერთო კრებაზე მოსახლეობამ, თავად შეარჩია.
 
გურჯაანის საჯარო ბიბლიოთეკაში წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა
არასამთავრობო ორგანიზაცია „რადარამიმ“ გურჯაანის საჯარო ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში, ჰედერ როჯერსის წიგნის „ხვალამდე გაქრება-ს“(ნაგვის გასაიდუმლოებული ისტორია) პრეზენტაცია გამართა. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა დისკუსია ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის საკითხებზე. დამსწრე საზოგადოებას საშუალება მიეცა აღნიშნულ თემებზე დაესვათ შეკითხვები. ღონისძიების ორგანიზატორთა თქმით ისინი შეხვედრებს სხვა მუნიციპალიტეტებშიც გამართავენ.