მოსახლეობის საყურადღებოდ!

რკინიგზის გადასასვლელების მოწყობისა და მომსახურეობის ინსტრუქციის თანახმად შემოუღობავი რკინიგზის მიწის ვაკისიდან 300-მ -ზე ნებადართულია მხოლოდ დაბმული საქონლის ძოვება და გადარეკვა, ხოლო რკინიგზის ლიანდაგიდან 200 მ-მდე დაშორებით პირუტყვი უნდა იმყოფებოდეს ზედამხედველობის ქვეშ.

აღნიშნული წესების დარღვევა რეგულირდება საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსისი მე-10 თავის 106 -ე მუხლით, რომელიც გულისხმობს მოქალაქეთა გაფრთხილებას და დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ნახევარ მინიმალურ ოდენობამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთილებას ან დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ერთიდან ორ მინიმალურ ოდანობამდე.

გთხოვთ, გამოიჩინოთ ყურადღება და დაიცვათ წესები!
სახელი:*
E-Mail:*
კომენტარი:*
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი