გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიები

2014 წელი

1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის თავმჯდომარე: გივი ამისულაშვილი


2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა,
კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
კომისიის თავმჯდომარე: ნათია გიორგაძე


3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურდიულ საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარე: ბექა მაისურაძე


4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე: ლევან ხაზიური


5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების
კომისიის თავმჯდომარე: ზაქრო ქაჩლიშვილი