გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ ა უ ქ ც ი ო ნ ს

4-06-2014, 16:10, ნანახია: 1436-ჯერ


ელექტრონულ აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული შემდეგი უძრავი ქონება:


1. ქ. გურჯაანში სარაჯიშვილის ქუჩაზე მდებარე 75,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.59.173. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი _ 680 (ექვსას ოთხმოცი) ლარი; სავაჭრო ბიჯი 10% _ 68 (სამოცდა რვა) ლარი, `ბე~ _ 204 (ორას ოცდა ოთხი) ლარი.

2. სოფელ ახაშენში მდებარე _ 175კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა.
საკადასტრო კოდი _ 51.08.58.007. საწყისი გასაყიდი ფასი _ 662 (ექვსას სამოცდა
ორი) ლარი; ვაჭრობის ბიჯი 10% _ 66 (სამოცდა ექვსი ლარი) `ბე~ _ 199 (ას
ოთხმოცდა ცხრამეტი) ლარი.

3. სოფელ ჭანდარში მდებარე 53,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.11.08.672. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი _ 200 (ორასი) ლარი; სავაჭრო ბიჯი 10% _ 20 (ოცი) ლარი, `ბე~ _ 60 (სამოცი) ლარი.


4. სოფელ ბაკურციხეში მდებარე 67,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.14.60.149. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი _ 253 (ორას ორმოცდა ცამეტი) ლარი; სავაჭრო ბიჯი 10% _ 25 (ოცდა ხუთი) ლარი, `ბე~ _ 76 (სამოცდათექვსმეტი) ლარი.

5. სოფელ არაშენდაში მდებარე 30,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.18.59.049. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი _ 114 (ას თოთხმეტი) ლარი; სავაჭრო ბიჯი 10% _ 11 (თერთმეტი) ლარი, `ბე~ _ 34 (ოცდათოთხმეტი) ლარი.

6. სოფელ კაჭრეთში მდებარე _ 201კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა.
საკადასტრო კოდი _ 51.20.54.196. საწყისი გასაყიდი ფასი _ 760 (შვიდას სამოცი)
ლარი; ვაჭრობის ბიჯი 10% _ 76 (სამოცდა თექვსმეტი ლარი), `ბე~ _ 228 (ორას
ოცდა რვა) ლარი.ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გასაცემად გამოტანილი იქნება:

სარგებლობის ფორმით, იჯარით გასაცემად, 20 წლის ვადით, კაფე-ბარის მოწყობის მიზნით, გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. გურჯაანში ნონეშვილის გამზირი #23-ში განთავსებული შენობა-ნაგებობიდან (ყოფილი აგროსამრეწველო გაერთიანების შენობა) 75,56კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. საკადასტრო კოდი _ 51.06.60.015. წლიური საიჯარო ქირა განისაზღვრებოს _ 982 (ცხრაას ოთხმოცდა ორი) ლარით. ბიჯი _ 98 (ოთხმოცდა თვრამეტი) ლარი, `ბე~ _ 295 (ორას ოთხმოცდა თხუთმეტი) ლარი.


ელექტრონულ აუქციონზე აღნაგობის უფლებით გასაცემად გამოტანილი
იქნება:
აღნაგობის უფლებით, სარგებლობაში გასაცემად, 49 წლის ვადით, დახურული ტიპის საცურაო აუზის მოსაწყობად, გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. გურჯაანში სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 512კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. საკადასტრო კოდი _ 51.01.60.375. აღნაგობის უფლებით სარგებლობისათვის, საზღაური განისაზღვროს ყოველწლიურად _ 1200 (ერთი ათას ორასი)) ლარით. ბიჯი _ 120 (ას ოცი) ლარი, `ბე~ _ 360 (სამას სამოცი) ლარი.
აღნაგობის უფლების მომპოვებელს ეკისრება დახურული ტიპის აუზის კეთილმოწყობის მიზნით, ერთი წლის განმავლობაში არანაკლებ 100 000 (ასი ათასი) ლარის ოდენობით ინვესტიციის განხორციელება. კეთილმოწყობის სამუშაოები უნდა დასრულდეს ორი წლის განმავლობაში.
___________________________
აუქციონში მონაწილის ბილეთის ღირებულებაა _ 50 ლარი. თანხა შეიტანება კოდზე _ 300503282.
`ბე~ შეიტანება:
_ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართებისთვის კოდზე _ #300503390;
_ არასაცხოვრებელი ფართის იჯარისათვის კოდზე _ #300503212;
_ აღნაგობის უფლებით არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ფართის სარგებლობაში
აღებისათვის კოდზე _ #300503047.
ელექტრონულ აუქციონის დაწყება/დასრულების დროა 28/05/2014 17:00 _ 12/06/2014 17:00
აუქციონში გამარჯვებულმა 30 კალენდარული დღის განმავლობაში უზრუნველყოს თანხის სრულად გადახდა.

საკონტაქტო ტელეფონი: 599852243


გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 

სახელი:*
E-Mail:*
კომენტარი:*
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი