გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ ა უ ქ ც ი ო ნ ს


გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ
ა უ ქ ც ი ო ნ ს


აუქციონის დაწყება - დამთავრება 26.08.2016წ. 16:00 - 09.09.2016წ. 15:00


ელექტრონულ აუქციონზე, იჯარით გაცემის მიზნით გამოტანილია მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებიდან არასაცხოვრებელი ფართები:


1. სოფელ ვეჯინის ყოფილი ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა-ნაგებობიდან 25,0კვმ
არასაცხოვრებელი ფართი. შენობის საკადასტრო კოდი _ 51.12.65.003. წლიური საიჯარო ქირა
- 63 (სამოცდა სამი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 4 (ოთხი) ლარი, `ბე~ - საწყისი ფასის 30% - 19
(ცხრამეტი) ლარი. საიჯარო ვადა _ 3 წელი.
ობიექტის აღწერილობა:
იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე. არის სარემონტო.

2. სოფელ ბაკურციხის ამბულატორიის შენობა-ნაგებობიდან 20,25კვმ არასაცხოვრებელი ფართი.
შენობის საკადასტრო კოდი _ 51.14.62.142. წლიური საიჯარო ქირა _ 254 (ორას ორმოცდა თოთხმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 13 (ცამეტი) ლარი, `ბე~ - საწყისი ფასის 30% - 77 (სამოცდა ჩვიდმეტი) ლარი. საიჯარო ვადა _ 10 წელი.
ობიექტის აღწერილობა:
იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე. არის სარემონტო.


`ბე~ შეიტანება _ სს „ლიბერთი ბანკში“ საბანკო ანგარიშზე - 300503212:

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე _ 595 37 72 60, ასევე ცხელ ხაზზე _ 2 601 601.
სახელი:*
E-Mail:*
კომენტარი:*
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი