გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#6

23 აპრილი, 2019 წელი

Âåñ:
461.91 Kb
Çàãðóçîê:
0
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#5

3 აპრილი, 2019 წელი

Âåñ:
1.69 Mb
Çàãðóçîê:
0
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#4

28 მარტი,2019 წელი

Âåñ:
1.92 Mb
Çàãðóçîê:
0
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#3

3 მარტი , 2019 წელი

Âåñ:
1.32 Mb
Çàãðóçîê:
0