გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#2

6 თებერვალი, 2019 წელი

Âåñ:
1.06 Mb
Çàãðóçîê:
0
 
სოფელ ზიარში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ზიარი - საერთო კრების ოქმი


 
სოფელ კალაურში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი კალაური- საერთო კრების ოქმი

 
სოფელ კახიფარში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი კახიფარი - საერთო კრების ოქმი


 
სოფელ შაშიანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი შაშიანი - საერთო კრების ოქმი


 
სოფელ ვაჩნაძიანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ვაჩნაძიანი - საერთო კრების ოქმი


 
სოფელ ვაზისუბანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ვაზისუბანი- საერთო კრების ოქმი

 
სოფელ ქოდალოში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ქოდალო - საერთო კრების ოქმი

 
სოფელ არაშენდაში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი არაშენდა - საერთო კრების ოქმი
 
სოფელ დარჩიეთში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი დარჩიეთი- საერთო კრების ოქმი
 
უკან წინ