სოფელ მუკუზანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი მუკუზანი - საერთო კრების ოქმი

 
სოფელ ზეგაანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ზეგაანი - საერთო კრების ოქმი


 
სოფელ ახაშენში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ახაშენი - საერთო კრების ოქმი 
სოფელ ველისციხეში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ველისციხე - საერთო კრების ოქმი 
სოფელ ჭერემში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ჭერემი - საერთო კრების ოქმი


 
სოფელ ყიტაანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ყიტაანი - საერთო კრების ოქმი 
სოფელ ჩუმლაყში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:

სოფელი ჩუმლაყი - საერთო კრების ოქმი 
სოფელ კაჭრეთში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი კაჭრეთი - საერთო კრების ოქმი
 
სოფელ ჯიმითში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:


სოფელი ჯიმითი - საერთო კრების ოქმი 
სოფელ ნანიანში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში გამართული საერთო კრების ოქმი:სოფელი ნანიანი - საერთო კრების ოქმი


 
უკან წინ