გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლაგში ჭაბურღილი მოეწყობა, რომელიც წყლით 6 უბანს მოამარაგებს. პროექტი რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორცილედება. ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებზე გამოცხადებულია ტენდერი, რომელიც 8 ივნისს დასრულედება. სატენდერო თანხა 122 887 ლარს შეადგენს.
ახალი ჭაბურღილის ამოქმედება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სოფლის წყალმომარაგებას.