გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების 2018 წლის პროგრამა თანდართული სახით.
მუხლი 2
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიამ უზრუნველყოს მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრამის დაფინანსება მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.
მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 2018 წლის სოციალური დახმარების პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ” გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №4 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 22.01.2018, 010250050.35.166.016371).
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილი

დეტალები იხილეთ ფაილში :
Âåñ:
85.27 Kb
Çàãðóçîê:
0

 
შაბათს, 5 მაისს , 10:00 საათიდან, ქალაქ გურჯაანში, თამარ მეფის #9 -ში, კურორტ „ახტალაზე“ „აკადემიკოს გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის“ ექიმები მოსახლეობას უფასო გამოკვლევებს ჩაუტარებენ და კონსულტაციას გაუწევენ.
 
ცურვაში, კახეთის ღია პირველობაზე მოასპარეზე გურჯაანელ მონაწილეებს კახეთის გუბერნატორის მოადგილე ზურაბ არსენიშვილმა და ააიპ „გურჯაანის სპორტული გაერთიანების“ დირექტორმა არჩილ გოგიაშვილმა მადლობა გადაუხადეს, წარმატება მიულოცეს და მსოფლიო მასშტაბებზე გასვლა უსურვეს.
 
5 მაისს სოფელ ველისციხის და 6 მაისს სოფელ ვაჩნაძიანის ამბულატორიებში 10 :00 საათიდან 18:00 საათამდე ექიმები მოსახლეობას უფასო სამედიცინო გამოკვლევებს ჩაუტარებენ.

ჩატარდება შემდეგი სახის გამოკვლევები :

✅ მუცლის ღრუს ექოსკოპიური კვლევა;

✅ ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპიური კვლევა;

✅ კარდიოლოგიური გამოკვლევა;

✅ სისხლში შაქრის შემცველობის განსაზღვრა;

სოციალური აქცია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის და ორგანიზაცია „საქართველოს წითელი ჯვრის“ თანამშრომლობით ხორციელდება.