დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭო შეიკრიბა. დღევანდელ სხდომაზე დამტკიცდა საბჭოს შემადგენლობა და განხილული იქნა 2018 წლის სამოქმედო გეგმა.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობა ასეთია :