დღეს, გურჯაანის ცენტრალური ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში სურსათის უვნებლობის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა, პესტიციდების და აგროქიმიკატების მართვის სფეროში განხორცილებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ფერმერებთან და ბიზნესოპერატორებთან შეხვედრა გამართეს.