გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სიახლეები იანვარი 2018 წელი » გვერდი 2 » გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 
ჯიმითის მიწების შესახებ 28/12/2017 გადაწყვეტილება
 
ჯიმითის მიწების აზომვითი სამუშაოების დაწყება/დასრულების თარიღის გამოქვეყნების შესახებ გადაწყვეტილება
 
ჯიმითის მიწების აზომვითი სამუშაოების დაწყება/დასრულების თარიღის გამოქვეყნების შესახებ გადაწყვეტილება
 
უკან წინ