სოფელ ჯიმითის მიწების N 4, 10, 31, 44, 72, 78, 81, 97 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 12 დეკემბრიდან 22 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ ჯიმითის მიწების N 4, 10, 31, 44, 72, 78, 81, 97 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.

Âåñ:
106.87 Kb
Çàãðóçîê:
0
 
სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო N 10 და ჯიმითის მიწების N 21, 28, 45, 51, 58, 76, 88 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 7 დეკემბრიდან 17 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ ჯიმითის საკარმიდამო N 10 და ჯიმითის მიწების N 21, 28, 45, 51, 58, 76, 88 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.

Âåñ:
88.43 Kb
Çàãðóçîê:
0
 
ჯიმითის მიწების N 12, 20, 25, 27, 37, 63, 79 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 5 დეკემბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ ჯიმითის მიწების N 12, 20, 25, 27, 37, 63, 79 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.


Âåñ:
106.94 Kb
Çàãðóçîê:
0
 
CV

სახელი, გვარი: ნიკოლოზი გეთიაშვილი
დაბადების ადგილი, თარიღი: ქ. გურჯაანი, 1979 წლის 27 იანვარი
ეროვნება: ქართველი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული. მეუღლე და სამი შვილი
მისამართი: ქ. გურჯაანი, გურამიშვილის 13
ტელ.: 599 18 20 22
Email: nikolozigetiashvili@gmail.com
 
ჯიმითის საკარმიდამო N 9, 15, ჯიმითის მიწების N 11, 36, 54, 67, 90, 93, 94 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 1 დეკემბრიდან 11 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ ჯიმითის საკარმიდამო N 9, 15, ჯიმითის მიწების N 11, 36, 54, 67, 90, 93, 94 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.


Âåñ:
75.97 Kb
Çàãðóçîê:
0
 
ჯიმითის საკარმიდამო N 6, 11, 20, ჯიმითის მიწების N 16, 17, 38, 42 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 30 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ ჯიმითის საკარმიდამო N 6, 11, 20, ჯიმითის მიწების N 16, 17, 38, 42 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.


Âåñ:
88.09 Kb
Çàãðóçîê:
0

Âåñ:
88.41 Kb
Çàãðóçîê:
0
 
უკან წინ