სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო N 57, 61 და ჯიმითის მიწების N 7, 13, 19, 22, 26, 34, 35, 61, 83, 84, 86, 91, 96 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 13 დეკემბრიდან 23 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ ჯიმითის საკარმიდამო N 57, 61 და ჯიმითის მიწების N7, 13, 19, 22, 26, 34, 35, 61, 83, 84, 86, 91, 96 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.
Âåñ:
1.67 Mb
Çàãðóçîê:
0