სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო # 4, 7, 8, 14, ჯიმითის მიწების #2, 15, 24, 70 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები
2017 წლის 28 დეკემბრიდან 2018 წლის 6 იანვრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო # 4, 7, 8, 14, ჯიმითის მიწების #2, 15, 24, 70 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.
 
სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო # 1, 2, 25, 47, 58 და ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 22 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო # 1, 2, 25, 47, 58 და ჯიმითის მიწების # 1, 14, 18, 60 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.
 
სოფელ ჯიმითის მიწების # 73, 77, 80, 82, 87 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 25 დეკემბრიდან 2018 წლის 3 იანვრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ სოფელ ჯიმითის მიწების # 73, 77, 80, 82, 87 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №57
2017 წლის 21 დეკემბერი
ქ. გურჯაანი
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
 
„გუშინ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა P.S-ში გასულ სიუჟეტში დასახელებული რამდენიმე ფაქტი, რომელიც გურჯაანის მუნიციპალიტეტს ეხებოდა, სიმართლეს არ შეესაბამება“.
საკითხები ეხება ქალაქ გურჯაანისა და სოფელ ზიარის დამაკავშირებელ გზასა და მერის მოადგილეების უწინდელ სამუშაო პოზიციებს გურჯაანის გამგეობაში.
პირველი საკითხის განხილვისას რუსთავი 2-ის სიუჟეტის შინაარსში დაშვებულია ფაქტობრივი შეცდომები, რომლის თაობაზეც მოსახლეობას გვინდა მივაწოდოთ რეალური ინფორმაცია.
 

,,სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 74 მუხლის მე-4 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით, მდინარე „ჭერმის ხევის“ მიმდებარე ტერიტორიების დატბორვის საშიშროების თავიდან ასაცილებლად, მდინარის კალაპოტიდან ჭარბი ინერტული მასალის ამოღების მიზნით გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას კომპანიის შესარჩევად, რომელიც უზრუნველყოფს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მდინარეთა კალაპოტებიდან ინერტული მასალის ჭარბი აკუმულაციის უბნების გაწმენდით სამუშაოების განხორციელებას გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტის შესაბამისად.
 
სოფელ ჯიმითის მიწების # 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 46, 47, 50, 59, 62, 68, 69, 71, 74, 79, 89, 91, 95 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 21 დეკემბრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ სოფელ ჯიმითის მიწების # 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 46, 47, 50, 59, 62, 68, 69, 71, 74, 79, 89, 91, 95 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 30 დეკემბრის 18:00 ჩათვლით მოგვმართოთ შემდეგ მისამართებზე:
 
სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო N 3, 16 და ჯიმითის მიწების N 23, 32, 53, 57, 64/66, 65, 75, 85, 92სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 19 დეკემბრიდან 29 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ ჯიმითისსაკარმიდამო N 3, 16 და ჯიმითის მიწების N 23, 32, 53, 57, 64/6665, 75, 85, 92 სარეგისტრაციო ბლოკებისსაკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.
 
სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო N 5 და ჯიმითის მიწების N 29, 30, 43, 49, 56, 96 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 15 დეკემბრიდან 25 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ ჯიმითის საკარმიდამო N 5 და ჯიმითის მიწების N 29, 30, 43, 49, 56, 96 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 25 დეკემბრის 18:00 ჩათვლით მოგვმართოთ შემდეგ მისამართებზე:

Âåñ:
182.1 Kb
Çàãðóçîê:
0
 

სოფელ ჯიმითის საკარმიდამო N 57, 61 და ჯიმითის მიწების N 7, 13, 19, 22, 26, 34, 35, 61, 83, 84, 86, 91, 96 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2017 წლის 13 დეკემბრიდან 23 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ ჯიმითის საკარმიდამო N 57, 61 და ჯიმითის მიწების N7, 13, 19, 22, 26, 34, 35, 61, 83, 84, 86, 91, 96 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.
Âåñ:
1.67 Mb
Çàãðóçîê:
0
 
უკან წინ