სიმონ ქოჩორაშვილი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე