2016 წელი ყოფილიყოს თითოეული თქვენგანის, ჩვენი მუნიციპალიტეტისა და სრულიად საქართველოს წარმატების წელი. ისევე როგორც 2015 წელს, 2016 წელსაც არ დავიშურებთ ენერგიას იმისთვის, რომ თქვენი ცხოვრება უფრო უკეთესი გახდეს.