მიმდინარე წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებაში ცვლილები შევიდამიმდინარე წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ახალი მექანიზმით განხორციელდება. დღეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებმა, სიახლეები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს, სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლებს და საკრებულოს დეპუტატებს გააცნეს.
ცვლილებების მიხედვით, გასული წლებისგან განსხვავებით, მთავრობის განკარგულებით თანხა მუნიციპალიტეტისთვის გამოიყოფა, რომელსაც ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანო სოფლებში განსახორციელებელი პროექტებისთვის გადaანაწილებს. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, გასული წლების მსგავსად, მათი შერჩევა სოფლის მოსახლეობის მიერ საერთო კრებაზე მოხდება. სოფლების კრებებზე შედგენილი ოქმებს კი მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარადგენენ, რათა მოხდეს პროექტის დაფინანსება.