გურჯაანში  კიდევ სამ ეკლესიას მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსიგურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანის „სამების“ ეკლესიას (VI ს.) ,ქალაქ გურჯანში „ტატიას საყდარს“ (შუა საუკუნეები) და სოფელ ახაშენში მდებარე „ყვავის საყდარს“ (VIII- IX სს) კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა.
გამგეობის ძეგლთა დაცვის უფროსი სპეციალისტის თამაზ მარკოზაშვილის განცხადებით „გამგეობამ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს დოკუმენტური მასალა გადასცა და დააყენა შუამდგომლობა სამი ეკლესიისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე. მათი გადაწყვეტილებით, 2014 წლის დეკემბერში აღნიშნულ ეკლესიებს მიენიჭა ძეგლის სტატუსი, რომლის შემდეგაც მათზე გავრცელდება შესაბამისი სამართლებრივი რეჟიმი, რომელიც უზრუნველყოფს ძეგლების უსაფრთხოებას.“
გურეჯაანის მუნიციპალიტტში 400- მდე ეკლესია-მონასტერია, რომელთაგანაც კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი 109 - ს აქვს.