გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და საკრებულო "საქართველოს სოლიდარობის ფონდის"ინიციატივას შერთდნენგურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და საკრებულო შეურთდნენ ააიპ „საქართველოს სოლიდარობის ფონდის“ ინიციატივას. მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს ყველა თანამშრომელმა გამოთქვა სურვილი „საქართველოს სოლიდარობის ფონდის “ ანგარიშზე, საკუთარი ხელფასიდან ყოველთვიურად გადარიცხოს გარკვეულ თანხა, რომელიც სოციალურად დაუცველ და ძვირადღირებული სამედიცინო მომსახურების გადაუდებელი საჭიროების მქონე ბავშვებსა და მათ ოჯახებს მოხმარდება .
 
უკან წინ