განთავსების ადგილებია:

_ ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის საავტომობილო გზის 65-ე კმ-ზე პკ-0+217, ორმხრივი 4 კვ.მ.
ბილბორდის საწყისი ფასი _ 8 ლარი, საწყისი წლიური ქირა 40 ლარი, სულ – 48 ლარი.
 
ღია აუქციონზე, საოფისე საქმიანობისთვის, ათი წლის ვადით, იჯარით გასაცემად გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული _ ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის ქ.#13-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 24კვმ არასაცხოვრებელი ფართი;