გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სიახლეები 15.10.2013 » გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 
ღია აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული: