სოფელი ძირკოკი გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე, ზღვის დონიდან 450 მ-ზე მდებარეობს. გურჯაანიდან 4 კმ-ით არის დაშორებული.
 
ჭანდარი გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე, ზღვის დონიდან 450 მ-ზე მდებარეობს. ის ქალაქ გურჯაანიდან 3 კმ-ით არის დაშორებული. Bბოლო სტატისტიკური მონაცემებით სოფელში 2218 ადამიანი ცხოვრობს.შემთხვევითი არქეოლოგიური მონაპოვრებით ირკვევა, რომ აქ მოსახლეობა გვიანი ბრინჯაოს ხანიდან ყოფილა.
 
სოფელი გურჯაანი გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, ზღვის დონიდან 400 მ-ზე მდებარეობს. ქალაქი გურჯაანიდან 2 კმ-ით არის .დაშორებული. ბოლო სტატისტიკური მონაცემებით სოფელში 5055 მოსახლეა.